Rembrandt in Leiden: toen en nu

De Nacht van Rembrandt is een aanzet om de band tussen Rembrandt en de stad Leiden te herstellen. Waarom is dat nodig?

Kunstenaar in atelier 1

In 1631 vertrok Rembrandt als 26-jarige kunstenaar naar Amsterdam. Waarom, dat is niet bekend, maar er is wel een aantal redenen te bedenken. Wellicht lonkte het grote geld, misschien was het politieke klimaat in Leiden niet meer prettig voor de remonstrantse schilder. Hoe het ook zij, de schilder vertrok om nooit meer terug te keren. Sinds die tijd heeft Leiden moeite om zich rekenschap te geven van het feit dat één van de grootste schilders ter wereld niet alleen geboren is binnen haar stadsmuren, maar er ook het schildersvak heeft geleerd, er is ontdekt door Constantijn Huygens en er als volleerd schilder het vak heeft uitgeoefend. Het is niet zo dat Rembrandt pas in Amsterdam een interessante en gewilde schilder werd; ook in Leiden experimenteerde hij al volop met stijlen en had hij grote opdrachtgevers. Toen in 1906 zijn 300ste geboortejaar werd gevierd streden Amsterdam en Leiden om de eer; wie zou de festiviteiten organiseren? Het werd Amsterdam en daarop trok Leiden zich mokkend terug. Alsof ze wilde zeggen dat het dan ook maar helemaal afgelopen moest zijn werd in de jaren daarna het geboortehuis van Rembrandt afgebroken.

In 2006 kreeg Leiden een herkansing met de viering van het 400ste geboortejaar. Deze keer eiste de Sleutelstad een grotere plek voor zich op, maar daar bleef het ook bij. In 2007 keerde de stad terug naar haar oude houding en slechts een handjevol mensen bleef koppig volhouden om de meester een grotere plek in de stad te geven.